ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แม่ฮ่องสอน 58 เขียว
ผู้ขออนุญาต
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ที่ขออนุญาต
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงา-แม่สำเพ็ง และป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
03/08/2020
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการขุดสระสร้างฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟแ่าและหมอกควัน เนื้อที่ 7-3-72 ไร่
เนื้อที่
7 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
วันที่เอกสาร
14/09/2020
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเสนอโครงการดังกล่าวต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาออกประกาศกรมป่าไม้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
14/09/2020
: รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
14/06/2021
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม