ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แม่ฮ่องสอน 69
ผู้ขออนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
12345678900
ที่อยู่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
สถานที่ที่ขออนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
16/05/2018
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านแม่หลุย
เนื้อที่
16 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
วันที่เอกสาร
06/03/2020
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ที่่ ทส 1602.42/646 ลว 3 เม.ย. 64 ที่ ทส 1602.42/6607 ลว 5 เม.ย. 64 (กปม ถึง จ.แม่ฮ่องสอน) ที่ ทส 1602.42/6608 ลว 5 เม.ย. 64 (กปม ถึง สจปที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน) ที่ ทส 1602.42/6609 ลว 5 เม.ย. 64 (กปม ถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
06/03/2020
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม