ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แม่ฮ่องสอน 77/78/79 เหลือง
ผู้ขออนุญาต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
แม่ฮ่องสอน
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
27/01/2021
ขอใช้งานในส่วน
ส่วนราชการ
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ป่า เพื่อสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่แผ่นดิน แม่สะอาด-ห้วยหมาก(กลาง) (เนื้อที่ 347 ตรว.)
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 347 ตารางวา
วันที่เอกสาร
27/01/2021
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
หมายเหตุ
ลงข้อมูล 9-7-64 แฟ้ม แม่ฮ่องสอน 77/78/79 สีเหลือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
27/01/2021
: ยกเลิกคำขออนุญาต