ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
บริษัท เหมืองหินโตรักษา จำกัด (ขนแร่)
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
112 หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 94 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 ท้องที่หมู่ที่ 4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเส้นทางลำเลียงหินเพื่อการก่อสร้างออกจากพื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่ 2-2-56 ไร่
เนื้อที่
2 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
วันที่เอกสาร
28/04/2017
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
15/05/2017
: รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
05/03/2018
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม