ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
สถานีตำรวจภูธรกระบี่
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ 108 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่า2484 ท้องที่ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจภูธรย่อยอำเภอเกาะลันตา เนื้อที่ 1-3-84 ไร่
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
19/07/2004
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
26/05/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว