ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
นายอรัญ จิตติถาวร ประทานบัตรที่ 3/2548
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
58 หมู่ที่ 5 ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ่ อ.เขาพนม จ.กระบี่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าถาวรหมายเลข 94 ท้องที่ต.ทับปริก อ.เมือง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอเพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่อุตสาหกรรม
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
28/08/2008
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
26/05/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว