ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
เลขที่ 99 หมู่ 11 ถนน เพชรเกษม ตำบล กระบี่น้อย อำเภอ เมืองกระบี่ จ.กระบี่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่า 2484 ท้องที่ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมก่อสร้างตามคำขอประทานบัตรที่19/2539
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
13/01/2010
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
26/05/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว