ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
จังหวัดกระบี่
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นศูนย์ราชการเกาะพีพี เนื้อที่ 4 ไร่
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
15/02/2016
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
หมายเหตุ
อด.ปม สั่งการ "สกญ.ขอให้สั่ง จนท. ไปตรวจสภาพพื้นที่ว่ามีการทำประโยชน์อย่างไร" ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
05/06/2017
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
16/06/2017
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เหตุผล : อปม สั่งการ
20/06/2017
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ