ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
นายอภิชาติ ศิริถาพร
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
1296/14-15 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าตามพรบ.2484 ท้องที่ตำบลอ่าวลึก อำเภอเมือง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : การทำกิจการประปา และการท่องเที่ยว เนื้อที่ 10-0-68 ไร่
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
28/06/2012
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
ทส 1602.3/15409 ลว 5 สค 54
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
17/06/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว