ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
บริษัท ยวนสาวการเกษตร จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
54/5 ถนนกระบี่-เขาทอง ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
สถานที่ที่ขออนุญาต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหรียง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากวาง ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง ท้องที่ตำบลห้วยสูง โคกยาง พรุเตียว เพหลา อำเภอเหนือคลอง เขาพนม คลองท่อม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา
เนื้อที่
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
13/07/2016
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
01/12/2016
: ขอข้อมูลเพิ่มเติม
02/06/2017
: อยู่ในระหว่างดำเนินการ