ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
ผู้ขออนุญาต
นายชูศักดิ์ กาญจนถวัลย์
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
-
สถานที่ที่ขออนุญาต
-
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ตามประทานบัตรที่ 2/2551(ประทานบัตนที่ 24701/15085)
เนื้อที่
61 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
วันที่เอกสาร
10/05/2012
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
01/09/2017
: ผ่านการอนุญาตแล้ว