ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แพร่50.5
ผู้ขออนุญาต
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เนื้อที่ 10 ไร่)
เนื้อที่
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
03/03/2002
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
15/08/2018
: ผ่านการอนุญาตแล้ว