ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แพร่50.7.1
ผู้ขออนุญาต
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ที่อยู่
ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เนื้อที่ 30 ไร่)
เนื้อที่
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
วันที่เอกสาร
09/03/1999
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
15/08/2018
: ผ่านการอนุญาตแล้ว