ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แพร่m11.5
ผู้ขออนุญาต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ ปิโตเรียม
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
255 หมู่5 แม่จั๊วะ เด่นชัย
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำตล แม่จั๊วะ อำเภอ เด่นชัย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หิอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 22394/15482 (เนื้อที่ 35-2-26 ไร่)
เนื้อที่
35 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
วันที่เอกสาร
24/04/2013
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
27/08/2018
: ผ่านการอนุญาตแล้ว