ข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เลขที่ลงรับ
แพร่m13.3
ผู้ขออนุญาต
นายกฤษฎา กัมปนาทแสนยากร
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ที่อยู่
113 หมู่ที่ 4 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.
สถานที่ที่ขออนุญาต
ตำบล ต้าผามอก อำเภอ ลอง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
ศูนย์ประสานงานจังหวัด (สป)
-
วันที่ยื่นขออนุญาตจาก สป.
-
ขอใช้งานในส่วน
-
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่แบไรท์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2546 (เนื้อที่ 254-3-95 ไร่)
เนื้อที่
254 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
วันที่เอกสาร
16/09/2010
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
27/08/2018
: ผ่านการอนุญาตแล้ว