มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมก่อสร้างตามคำขอประทานบัตรที่19/2539
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื้อที่ 61-3-77 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : การทำกิจการประปา และการท่องเที่ยว เนื้อที่ 10-0-68 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โครงการทางพิเศษกะทู้ - ป่าตอง (เจาะอุโมงค์) เนื้อที่ 65-0-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 04 เล่มที่ : 22
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดูดทรายในแม่น้ำแม่กลอง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 001 เล่มที่ : 41
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดูดทรายมนแม่น้ำแม่กลอง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
3 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 001 เล่มที่ : 1
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เนื้อที่ 2,952-2-0 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2952 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดูดทราย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 001 เล่มที่ : 44
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมบริเวณหลุมหนองมะขาม-บี 26-3-81 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กำแพงเพชร
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
26 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : - (ทส1602.3/19735)
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมบริเวณหลุมลานกระบือ-อี-เนื้อที่39-0-50ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กำแพงเพชร
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
39 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : - (ทส1602.3/704)