มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ประกอบกิจการด(ูดทราย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 001 เล่มที่ : 12
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการ โครงการก่อสร้างถนนเพชรกูด เนื้อทีื 1414-3-5.64 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 010 เล่มที่ : 13
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สรา้งวัดสกุณาอุปการาม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุทัยธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสร้างวัดบ้านสวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 15 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาฬสินธุ์
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 334 เล่มที่ : 5
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดทำโครงการวางท่อประปา
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุตรดิตถ์
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสร้างเส้นทางลำเลียงแร่นอกเขตประทานบัตร
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
24 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำกิจกรรมบำรุงทาง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
พังงา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
7 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสร้างท่าเทียบเรือประมง และกิจการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา อุตสาหกรรมประมง และกิจการต่อเนื่องประมง ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง เนื้อที่ 370-3----76 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่า สร้างฝายขยายคลอง ตามคำพ่อแม่สอนประจำปี 2560
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว