มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำห้วยปง พร้อมระบบส่งน้ำ เนื้อที่ 6-0-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองหอย เนื้อที่ 4-1-47 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
4 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยงานทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 013 เล่มที่ : 12
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำพูน
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
49 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย (บ้านปิยะมิตร5) เนื้อที่ 718-0-65 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สงขลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
718 ไร่ 0 งาน 65 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการคมนาคม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สงขลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยงานทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สงขลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
492 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต