มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ยะลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อทำเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ยะลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
49 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ยะลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างสถานีฐาน ปิยะมิตร 5
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ยะลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ยะลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านพักคนงาน ที่เก็บกองวัสดุ และอื่นๆ เนื้อที่ 6-1-96 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านพักคนงาน ที่เก็บกองวัสดุ และอื่นๆ เนื้อที่ 18-1-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
18 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยงานทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ระนอง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
รับเรื่องเข้าสำนักอนุญาต
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สงขลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สงขลา
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
154 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : ทส 1602.45/18818 เล่มที่ : ลว 18 กย 63