มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
29 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อตั้งโรงงานในการประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เนื้อที่ 41-3-16 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
41 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 4.13_คกก9/2562
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อทำเหมืองแร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
87 ไร่ 0 งาน 19 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 40 เล่มที่ : 09
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 001 เล่มที่ : 55
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 001 เล่มที่ : 54
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อสำรวจออกแบบ วางผัง และประมาณการสิ่งก่อสร้างพื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อรองรับลิงที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตร
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1384 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : ทส 1602.3/9278
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการไฟฟ้า
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : ทส 1602.3/5911
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 7/2556
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
180 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างวัดเขาสนามแจง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลพบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 11 เล่มที่ : 12
มาตรา 19
 
มาตรา
มาตรา 19
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล ขนาด 21x18 เมตร
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ลำปาง
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว