ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
3/2553
วัน/เดือน/ปี
01/01/1970
ผู้รับมอบอำนาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า ลานจอดรถ บ้านพักพนักงาน สวนหย่อม
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าน้ำปาด
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุตรดิตถ์
เนื้อที่อนุญาต
11-3-80 ไร่
วันที่อนุญาต
02/03/2010
วันสิ้นสุดการอนุญาต
04/04/2040
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
02/03/2010
หมายเหตุ
-
แผนที่