ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
43/2543
วัน/เดือน/ปี
15/02/2000
ผู้รับมอบอำนาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอาคารและสำนักงาน อบต. แม่จั๊วะ (เนื้อที่ 10 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่จั๊วะและป่าแม่มาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
10 ไร่
วันที่อนุญาต
15/02/2000
วันสิ้นสุดการอนุญาต
14/02/2030
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
20/01/2000
หมายเหตุ
-
แผนที่