ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
11/2542
วัน/เดือน/ปี
09/03/1999
ผู้รับมอบอำนาจ
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดำเนินการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ (เนื้อที่ 580 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่คำมี
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
580 ไร่
วันที่อนุญาต
27/01/1999
วันสิ้นสุดการอนุญาต
08/03/2029
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
27/01/1999
หมายเหตุ
-
แผนที่