ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
45/2543
วัน/เดือน/ปี
03/03/2000
ผู้รับมอบอำนาจ
กรมพัฒนาที่ดิน
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งแค้ว (เนื้อที่ 65 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ยมตะวันตก
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
65 ไร่
วันที่อนุญาต
03/03/2000
วันสิ้นสุดการอนุญาต
02/03/2030
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
29/03/2000
หมายเหตุ
-
แผนที่