ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
29/2555
วัน/เดือน/ปี
17/09/2012
ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านแม่แรม (เนื้อที่ 32 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่สอง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
32 ไร่
วันที่อนุญาต
17/09/2012
วันสิ้นสุดการอนุญาต
16/09/2042
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
18/07/2012
หมายเหตุ
-
แผนที่