ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 16
หนังสืออนุญาตเล่มที่
04
ฉบับที่
15
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ศักดาพร จำกัด
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตร 32113/15496 (เนื้อที่ 241-2-71 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
241-2-71 ไร่
วันที่อนุญาต
14/02/2013
วันสิ้นสุดการอนุญาต
23/04/2023
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
14/02/2013
เลขที่ / คำขอประทานบัตร
32113/15496
อายุประทานบัตร
10 ปี
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม
14/02/2013
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด
23/04/2023
หมายเหตุ
-
แผนที่