ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 17
หนังสืออนุญาตเล่มที่
02 แพร่69.10
ฉบับที่
19 แพร่69.10
ผู้รับมอบอำนาจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขบัตรประชาชน
1234567891011
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อเข้าเก็บตัวอย่างสำรวจข้อมูลสำหรับศึกษาหรือวิจัยฯ (เนื้อที่ 2715-2-50 ไร่)
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่คำมี
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
2715-2-50 ไร่
วันที่อนุญาต
30/04/2012
วันสิ้นสุดการอนุญาต
29/04/2017
วันที่ "คณะกรรมการฯ" เห็นชอบ
30/04/2012
หมายเหตุ
-
แผนที่