มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ตามประทานบัตรที่ 2/2551(ประทานบัตนที่ 24701/15085)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
61 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ผู้ขออนุญาต
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นศูนย์ราชการเกาะพีพี เนื้อที่ 4 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มาตรา 20
 
มาตรา
มาตรา 20
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า ลานจอดรถ บ้านพักพนักงาน สวนหย่อม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุตรดิตถ์
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
11 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ เนื้อที่ 9-2-00 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : การทำกิจการประปา และการท่องเที่ยว เนื้อที่ 8-2-56 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจอื่นๆ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 เนื้อที่ 915 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 113 เล่มที่ : 03
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.สาคู-บ.เกาะแก้ว
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1328 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 003 เล่มที่ : 05
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อดูดทรายบริเวณ แม่น้ำมูล เนื้อที่ 3 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว