มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดเนื้อที่ 1-0-00 ไร่(ขอใหม่ในพื้นที่ที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
ภูเก็ต
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำการดูดทราย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กำแพงเพชร
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ดูดทราย 2ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุบลราชธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 17
 
มาตรา
มาตรา 17
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
13813 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำการดูดทราย
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กาญจนบุรี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
1 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 32 เล่มที่ : 17
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื้อที่ 61-3-77 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
61 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อทำเส้นทางลำเลียงหินเพื่อการก่อสร้างออกจากพื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่ 2-2-56 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
สถานะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจภูธรย่อยอำเภอเกาะลันตา เนื้อที่ 1-3-84 ไร่
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : ขอเพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่อุตสาหกรรม
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
กระบี่
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว