มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 025 เล่มที่ : 42
มาตรา 54
 
มาตรา
มาตรา 54
ประเภทผู้ขออนุญาต
ภาคเอกชน
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
0 ไร่ 0 งาน 7 ตารางวา
สถานะ
ยกเลิกคำขออนุญาต
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการชลประทาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
4 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สร้างทางสายบ้านห้วยฆ้อง-บ้านห้วยกระแสน (ระยะทางยาว 615.70 เมตร กว้าง 6 เมตร) (เนื้อ2-1-24 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
2 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สร้างทางบ้านหินกอง-น้ำตกดาดใหญ่ (ระยะทาง 1051.07 เมตร กว้าง 5 เมตร) (เนื้อที่ 3-1-14 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 13/1
 
มาตรา
มาตรา 13/1
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สร้างทางสายบ้านคำเดือย-ภูคำเดือย (ระยะทางยาว 955.23 เมตร กว้าง 9 เมตร) (เนื้อที่ 5-1-49 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
5 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
ส่วนราชการ
ประเภทการอนุญาต
เพื่อสร้างศาสนสถาน
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อำนาจเจริญ
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
7 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 331 อจ9 เล่มที่ : 3 อจ9
มาตรา 16
 
มาตรา
มาตรา 16
ประเภทผู้ขออนุญาต
-
ประเภทการอนุญาต
อื่นๆ : สร้างวัดฟากบึง (เนื้อที่ 14-1-76 ไร่)
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
อุตรดิตถ์
เนื้อที่ที่ขออนุญาต
14 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
สถานะ
ผ่านการอนุญาตแล้ว : ใบอนุญาตเลขที่ : 003 อต.22.6 เล่มที่ : 24 อต.22.6