ข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
มาตรา
มาตรา 13/1
ประกาศฉบับที่
4.8 อนุ ครั้งที่ 9-2564
วัน/เดือน/ปี
01/01/1970
ผู้รับมอบอำนาจ
-
เลขบัตรประชาชน
-
ประเภทการอนุญาต
เพื่อการคมนาคม : เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1023 กม.24+000 - กม.33+500
ใช้ประโยชน์ในป่า
ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้
ท้องที่จังหวัดขออนุญาต
แพร่
เนื้อที่อนุญาต
52 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
วันที่อนุญาต
23/09/2021
วันสิ้นสุดการอนุญาต
22/09/2051
วันที่รมว.ทส.อนุมัติ(กรณี zone C)
23/09/2021
หมายเหตุ
-
แผนที่